Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κατανόηση της ζώνης DNS

Henry Blake
Γραμμένο από
Henry Blake

Η λειτουργία των διακομιστών ονομάτων είναι να εντοπίζει διακομιστές και τη σωστή ζώνη DNS για να λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ένα αρχείο - τοποθετήστε τον τομέα ή τον υποτομέα σας σε μια διεύθυνση IP (π.χ. mydomain.com -> διεύθυνση IP)
  • Καταγραφή CNAME - τοποθετήστε τον τομέα ή τον τομέα σας σε άλλο όνομα τομέα (π.χ. www.domain.com -> domain.com)
  • MX Records - Ελέγξτε πού λαμβάνονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν θέλετε η αλληλογραφία σας να φιλοξενείται σε άλλο διακομιστή, αυτό πρέπει να αλλάξετε (π.χ. domain.com -> server.ext).
  • Εγγραφές NS - πρέπει να ταιριάζουν με τους διακομιστές ονομάτων που χρησιμοποιείτε