Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πώς να εξαναγκάσετε το https με .htaccess;

Henry Blake
Γραμμένο από
Henry Blake

Για να επιβάλετε το https για όλες τις σελίδες, πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο .htaccess:

ξαναγράψτε τον κινητήρα
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
Επανεγγραφή κανόνα ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R=301,L]
Warning

Πρέπει να αλλάξετε το example.com στο δικό σας όνομα τομέα.