Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημέρωσα το εύρος ζώνης του σχεδίου μου ή το όριο χώρου στο δίσκο. Γιατί ο ιστότοπός μου δεν ενημερώνεται;

Julian Lister
Γραμμένο από
Julian Lister

Κάθε φορά που προσαρμόζετε ένα πακέτο, η αλλαγή επηρεάζει όλους τους λογαριασμούς cPanel που χρησιμοποιούν αυτό το πακέτο.

Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στο cPanel, μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στο WHM, μεταβείτε στη λειτουργία λογαριασμού, αναβάθμιση/υποβάθμιση λογαριασμού.
  2. Επιλέξτε τα πεδία που δεν θα αλλάξουν και κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
  3. Επιλέξτε το ίδιο πακέτο και κάντε κλικ στο κουμπί Αναβάθμιση/Υποβάθμιση.
  4. Ελέγξτε τα αποτελέσματα.